Take Away food illustration for Mia Magazine Spain